ما با هم چه چیزی را شکوفا می کنیم؟

اتخاذ یک رویکرد جدید برای ایجاد قدرت اقتصادی

همانطور که اقتصاد، صنایع و تغییرات اب و هوایی تغییر می کند، ما نمی توانیم پشت سر بگذاریم. این فرصت ما برای رویکرد فراگیر به توسعه اقتصادی است. برای تصور مجدد اقتصاد و نیروی کار ما، این به ما بستگی دارد که با هم متحد شویم، صداها را بالا ببریم و اقدام کنیم.

ماموریت ما

ما با هم موفق می شویم در حال اتخاذ یک رویکرد جامعه به توسعه اقتصادی است. ما صداهای متنوعی را بالا می بریم، راه حل های محلی را تقویت می کنیم و هدف ما ایجاد مشاغل با دستمزد زندگی برای اینده ای پر رونق است.

چشم انداز ما

برای ایجاد یک اقتصاد پایدار که نشان دهنده و مطابق با نیازهای جامعه ما است، خانواده ها را قادر می سازد تا برای نسل ها رشد کنند.

ارزش های ما

همکاری باز

با ساختن پل ها، گوش دادن و یادگیری از یکدیگر، می توانیم یک مسیر مشترک به سمت تغییر معنی دار هموار کنیم.

بالا بردن صداهای مختلف

ما متعهد به بالا بردن نقاط قوت جوامع خود هستیم و اطمینان حاصل می کنیم که کسانی که از بین رفته اند، یک صندلی در میز دارند.

توسط جامعه ما، برای جامعه ما

ما در حال ایجاد یک اقتصاد هستیم که برای همه ما کار می کند. این نیاز به رویکردی دارد که توسط جوامع ما هدایت می شود و تنوع منطقه ما را نشان می دهد.

اهداف کلیدی

ایجاد یک همکاری

منطقه را برای تصمیم گیری های جمعی متصل کنید.

طراحی یک نقشه راه منطقه ای

طراحی یک نقشه راه اقتصادی مشترک برای یک اقتصاد پر رونق که متناسب با نیازهای جوامع ما است.

جذب سرمایه گذاری به منطقه ما

تشویق جریان های متنوع سرمایه گذاری که از منطقه ما برای رشد در سال های اینده حمایت می کنند.

ایجاد مشاغل قابل دسترسی با دستمزد زندگی

ایجاد مشاغل بیشتر با دستمزد زندگی برای همه با در اغوش گرفتن اقتصاد پایدار رو به رشد.

منطقه ما

ما با هم موفق شامل غنا و تنوع شهرستانها که جوامع ما را تشکیل می دهند.

  • شهرستان کولوسا
  • شهرستان الدورادو
  • شهرستان نوادا
  • شهرستان Placer
  • شهرستان ساکرامنتو
  • شهرستان ساتر
  • شهرستان یولو
  • شهرستان یوبا

جریان های سرمایه گذاری

تلاش های ما توسط جریان های مختلف بودجه از طریق California Jobs First (که قبلا به عنوان صندوق انعطاف پذیری اقتصادی جامعه شناخته می شد) پشتیبانی می شود.
صندوق فاز برنامه ریزی

فراهم می کند بودجه برای ایجاد شرکای برنامه ریزی، فعال کردن تحقیقات و مشارکت جامعه، و تعریف یک برنامه اقتصادی منطقه ای.

صندوق فاز اجرایی

سرمایه گذاری در پروژه های اماده برای راه اندازی که با برنامه های اقتصادی منطقه ای در سراسر کشور هماهنگ است.

صندوق کاتالیست

سرمایه گذاری در قرار دادن برنامه اقتصادی منطقه ای ما را به عمل با ارائه بودجه برای توسعه پروژه و هم ترازی منطقه ای.

صندوق ازمایشی توسعه اقتصادی

سرمایه گذاری در هشت پروژه در سراسر کشور به عنوان پروژه های تظاهرات برای مرحله اجرا خدمت می کنند.

صندوق قبیلهای

حمایت از توسعه اقتصادی در جوامع قبیله ای با تامین مالی برنامه ریزی و پروژه های قبیله ای.

تیم ما

دره چشم انداز سازمان ستون فقرات حمایت از ما با هم موفق است. تیم متنوع ما به ارتقاء جوامع ما اختصاص داده شده است.
برای اینده ما اقدام کنید. پیوستن به ما موفق با هم.

مهم نیست که سطح تعهد، فضا برای همه برای پیوستن به ما با هم موفق وجود دارد. به ما بپیوندید تا با هم به سمت یک چشم انداز مشترک برای جوامع ما همکاری کنیم.

ما با هم موفق