دانلود بازی City of Elk Grove

شهر الک گروو Elk Grove

الک گروو یک شهر جوان، قومی متنوع و اقتصادی قوی با حدود 180.000 نفر است که در سال 2000 ثبت شده است. به عنوان دومین شهر بزرگ در منطقه ساکرامنتو Elk Grove نقش رهبری قوی در تصمیم گیری توسعه اقتصادی منطقه ای و تحویل پروژه ایفا می کند. به همین ترتیب، ما متعهد به پیشبرد یک چارچوب منطقه ای برای تصمیمات اقتصادی و پروژه هایی هستیم که به نفع منطقه ساکرامنتو به شیوه ای فراگیر و با گسترش شهر الک گروو و تمام جنوب ساکرامنتو کانتی است. سازمان ما تجربه با رشد اقتصادی فراگیر، نواوری و ایجاد شغل، همراه با تمرکز قوی بر محیط زیست و پایداری، برای حمایت از اهداف انتقال جاده ای بالا برای فرایند برنامه ریزی CERF به ارمغان می اورد.
جزئیات عضو:
نام:
دارل دون
ایمیل:
ddoan@elkgrovecity.org
وب سایت:
https://www.elkgrovecity.org/
شهرستان:
ساکرامنتو